Nova web per a Control y Visión Artificial

Filed under: Uncategorized Posted per admin

Control y Visión Artificial és una empresa de nova creació dedicada bàsicament a dos grans línies d’activitat: la distribució i instal·lació d’equips per a la visió artificial i al subministrament de components electrònics per a la automatització industrial.

Tot i que és una companyia jove, Control y Visión Artificial compta amb una gran experiència en el sector, heredada gràcies a la vinculació que té amb un grup empresarial de gran importància en el sector. Control y Visión artificial emfatitza les seves dos grans activitats per aconseguir transmetre el missatge amb garanties.

Els equips per a visió artificial que proporciona CVA es poden considerar d’última generació:

Lighpix AE20 - equip de sensors fotoelèctrics
PD65 - lectors de codis 2D
Imagechecker P400S - per a la inspecció d’imatges

També compta amb una gran oferta per de components per a la automatització industrial.

La programació i el disseny de la pàgina web, preparada per 6tems Comunicació interactiva, està publicada en Castellà tot i que en breu serà publicada amb més idiomes seguint l’estratègia d’expansió prevista per la marca.